Jaren geleden, het zal rond 2000 zijn geweest, kreeg ik in mijn mailbox een uitnodiging die niet voor mij was bestemd. Het was een uitnodiging voor een lezing over de dood... Een bijzonder en niet-alledaags onderwerp waar ik op dat moment weinig mee had. Maar ik werd toch nieuwsgierig. En ik besloot de lezing te bezoeken. 

mediator almere flevoland hetgooi loosdrecht GilbertCoersToen ik de zaal aan de Utrechtse Oudegracht binnenkwam, werd ik niet meteen geraakt door de sfeer of de mensen die er al waren. Stoffig en grijs om het maar snel te schetsen. Maar een boek beoordeel je ook niet aan zijn kaft bedacht ik, dus ik besloot om te gaan zitten. De man die het verhaal deed was Herman Vermeulen, een astronoom werkzaam bij de ESA. Maar hoe interessant ook, zijn beroep zou niet relevant blijken voor het thema van die avond. Het werd nog veel interessanter...

Die avond begon ik een intrigerende ontdekkingstocht


Het voert te ver om hier te reproduceren wat er allemaal voorbij kwam die avond, maar het heeft mijn leven veranderd. Na die bewuste avond ben ik me actief gaan verdiepen in de talloze 'levensraadsels' waarop geen antwoorden lijken te bestaan. Een intrigerende ontdekkingstocht die steeds meer vragen opleverde - en ook steeds meer antwoorden... Als je, stapje voor stapje, gaat inzien hoe het leven in elkaar steekt en wat het doel ervan is, dan ga je meer begrijpen van de dingen die er gebeuren. Je gaat ook meer begrijpen van de mensen die om je heen verzamelt. Ook van degene die jou het dichtste is genaderd, je partner. 

Het is een van de redenen dat ik heb besloten deze online training te ontwikkelen. Omdat ik heb geleerd hoe belangrijk het is om harmonie in je leven na te streven. Niet alleen voor het moment nu, maar ook voor jouzelf als eeuwig levend en lerend individu. Nu verklap ik toch iets van wat die avond over de dood werd verteld ;). Gaandeweg mijn verdiepingsproces dat volgde na die lezing, ontdekte ik waarom sommige mensen in mijn leven zijn gekomen. En ook waarom het niet altijd goed liep in de relatie met degenen die dicht bij mij waren gekomen - mijn liefdespartners. Ik had zelf een aanzienlijk aandeel in de oorzaak van de disharmonie die ontstond, zonder dat ik zelf een ruzie begon en zonder dat  ik mijn partners iets verweet. Ik zag simpelweg niet wat ik verkeerd deed en wat mijn partners soms tot wanhoop dreef. En ik bied daarvoor mijn excuses aan.

Ik hoop dat je van mijn fouten kunt leren


Ja, ook ik ben ervaringsdeskundige in verbroken relaties. Meer dan eens mocht ik ervaren dat een relatie niet werkte. Waarna soms een breuk volgde. Pas later ontdekte ik wat er mede toe heeft geleid dat mijn liefdespad niet over rozen ging. Verschillen in emotionele beleving en typerende man-vrouw verschillen speelden een terugkomende rol. Ik heb de afgelopen tientallen jaren veel mogen leren en ervaren. Die kennis wil ik graag met je delen. Leer vooral van mijn fouten, dan zijn ze nog ergens goed voor geweest!

Dezelfde thematiek die mij parten speelde, zie ik vaak terug aan de mediation-tafel. En wat is het toch jammer dat veel stellen, ondanks hun goede bedoelingen en dappere pogingen, er niet in slagen om hun relatie werkbaar te houden. Het leed dat bij een scheiding ontstaat, is enorm. Uiteraard bij de partners zelf, maar vooral bij hun kinderen. Ook voor de wederzijdse families en vrienden zijn de gevolgen groot. Iedereen scheidt mee. Denk daarnaast aan huisvesting, werk en financiën. Doe jezelf een plezier en span je tot het uiterste in om een breuk te voorkomen. Je wint zo onbeschrijflijk veel!

In korte tijd een kantelpunt bereiken


Wat ik vaak voorbij zie komen is dat slechts één van de partners bereid is om hulp van een relatietherapeut of psycholoog in te roepen. Tja, daar zit je dan. Hoe ga je in je eentje je relatie redden? Mijn partner moet toch meewerken, zul je denken. Of kun je toch iets doen? Jazeker, heel veel zelfs. Je maakt voor 50% onderdeel uit van jullie relatie. Dus heb je 50% invloed. En dat is veel! Daar komt bij dat er sprake is van een voortdurende wisselwerking. Als jij je eigen gedrag verandert, dan reageert je partner daar direct op. De vraag is: wat zou je aan je eigen gedrag (c.q. aan jezelf) moeten veranderen om je partner positief te verrassen - zonder dat jij jezelf in je voet schiet? Dat is wat ik je graag wil leren. Gewapend met de kennis van deze training, ben je binnen korte tijd in staat om het verschil te maken en een kantelpunt te bereiken.

Als mens ben ik vooral een verbinder. En daar waar verbindingen onder spanning komen te staan, wil ik bijdragen aan herstel. Verbinding, harmonie en compassie zijn voor mij de hoogste waarden die je als mens kunt nastreven.

Daarom spreek ik de wens uit dat jij de thematiek en problematiek in jouw relatie snel weet te doorgronden en - nog veel belangrijker - op te lossen.

 

Keep the love alive...

Gilbert Coers - relatiemediator en auteur

Copyright © Herstel mijn Relatie

 

Inloggen in uw account